ความก้าวหน้าทางนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารในอนาคต

เทคโนโลยีด้านการสื่อสารในปัจจุบันก้าวหน้าไปมาก ทั้งโทรศัพท์, แชท และ Video Call ที่ทำให้คนที่อยู่ไกลกันสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีเหล่านี้ยังไม่สามารถตอบโจทย์การสื่อสารได้ทั้งหมด แม้แต่สื่อสารกันแบบเห็นหน้าแบบเรียลไทม์ก็ตาม ก็ยังไม่สามารถทำให้คนสองคนที่อยู่คนละที่กัน รู้สึกใกล้ชิดกัน เหมือนอยู่ที่เดียวกัน

แต่การสื่อสารในอนาคตจะทำให้ความรู้สึกตรงนี้หายไป จากในยุคปัจจุบันที่ทำได้เพียงพูดคุยเห็นหน้ากันผ่านทางหน้าจอ แต่ในโลกอนาคตรูปแบบของการสื่อสารจะเปลี่ยนไปจากเดิม โดยเราและคู่สนทนาสามารถเลือกที่จะอยู่ในสถานที่แห่งเดียวกันและทำกิจกรรมร่วมกันเสมือนอยู่เคียงข้างกัน แม้อยู่ไกลกันนับพันกิโล ถือได้ว่าเป็นต้นแบบของการสื่อสารแห่งยุคอนาคต ทำให้คนสองคนที่อยู่คนละ เมือง คนละประเทศสามารถสื่อสารกันเสมือนอยู่ข้างกัน มองเห็นมากกว่าใบหน้า สามารถสร้างสิ่งแวดล้อมเสมือนจริงออกมาในรูปแบบ 3 มิติ ที่จะทำให้เราและคนที่เรากำลังสื่อสารด้วยมองเห็นในมุมมองที่เสมือนจริงในทุกมุมมอง ทุกองศา ราวๆกับอยู่ในสถานที่เดียวกัน ทำให้ความห่างไกลของคนสองคนไม่ไกลต่อไป

เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไป เมื่อความเจริญพัฒนาถึงขีดสุดแถมยังพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง จึงก่อให้เกิดคำพูดใหม่ๆ ในแวดวงนักการตลาดหรือนักบริหารมากขึ้นๆ เรื่อยๆ ก็คือ “โลกเจริญขึ้นพร้อมๆ กับทำการค้ายากขึ้น” เพราะทุกๆ บริษัทต่างเพียรพยายามที่จะพัฒนาเครื่องมือในการแข่งขันที่เพิ่มความรุนแรง มากขึ้นๆ ขณะเดียวกันก็ทำให้มนุษย์ทั้งโลกได้รับประโยชน์ทางตรงในการมีโอกาสซื้อสิ่ง อำนวยความสะดวกที่หลากหลายขึ้น ในราคาที่ต่ำลงชนิดเทียบกันไม่ติดฝุ่นเลยทีเดียว ดังนั้น ผมจึงขอสรุปว่า กลยุทธ์การตลาด ทำให้นวัตกรรมล้ำยุค มีมูลค่าที่ต่ำลงได้นั่นเอง